Technický dozor investora

Technický dozor investora (dále jen TDI) je soubor činností, jejichž cílem je dokončení díla v rozsahu a kvalitě odpovídajících projektové dokumentaci, smlouvě o dílo, veřejnoprávním povolením, obecně závazným právním předpisům a technickým normám.

Úkolem TDI je zajistit kvalifikovaný a odborný dohled nad výstavbou projektu s co nejvyšší kvalitou prováděných stavebních prací v souladu s ČSN, technologickými postupy a platnou legislativou.

V průběhu realizace TDI zajišťuje průběžnou kontrolu kvality, dodržování technologických postupů, identifikuje vady a dohlíží na jejich odstraňování. Během stavby TDI spolupracuje se všemi účastníky výstavby s cílem dosáhnout maximální kvality díla.  Účastní se dílčích a komplexních zkoušek díla, kolaudačního a přejímacího řízení. Zajišťuje soupis vad a nedodělků a kontroluje jejich odstraňování.

Důležitým faktorem je jeho vysoká odbornost, preciznost, pečlivost a důvěryhodnost. Na tyto vlastnosti klademe u našich pracovníků velký důraz. Je zásadní, aby technický dozor měl prokazatelnou zkušenost s příslušným typem stavby a s odpovídajícími technologiemi. Naším cílem je splnit představy klienta a zajistit jeho spokojenost s vykonanou stavební činností. Rozsah samotné činností technického dozoru investora vždy přizpůsobujeme požadavkům a potřebám investora na konkrétním projektu.

Technický dozor investora (dále jen TDI) je soubor činností, jejichž cílem je dokončení díla v rozsahu a kvalitě odpovídajících projektové dokumentaci, smlouvě o dílo, veřejnoprávním povolením, obecně závazným právním předpisům a technickým normám.

Úkolem TDI je zajistit kvalifikovaný a odborný dohled nad výstavbou projektu s co nejvyšší kvalitou prováděných stavebních prací v souladu s ČSN, technologickými postupy a platnou legislativou.

V průběhu realizace TDI zajišťuje průběžnou kontrolu kvality, dodržování technologických postupů, identifikuje vady a dohlíží na jejich odstraňování. Během stavby TDI spolupracuje se všemi účastníky výstavby s cílem dosáhnout maximální kvality díla.  Účastní se dílčích a komplexních zkoušek díla, kolaudačního a přejímacího řízení. Zajišťuje soupis vad a nedodělků a kontroluje jejich odstraňování.

Důležitým faktorem je jeho vysoká odbornost, preciznost, pečlivost a důvěryhodnost. Na tyto vlastnosti klademe u našich pracovníků velký důraz. Je zásadní, aby technický dozor měl prokazatelnou zkušenost s příslušným typem stavby a s odpovídajícími technologiemi. Naším cílem je splnit představy klienta a zajistit jeho spokojenost s vykonanou stavební činností. Rozsah samotné činností technického dozoru investora vždy přizpůsobujeme požadavkům a potřebám investora na konkrétním projektu.

Technický dozor investora (dále jen TDI) je soubor činností, jejichž cílem je dokončení díla v rozsahu a kvalitě odpovídajících projektové dokumentaci, smlouvě o dílo, veřejnoprávním povolením, obecně závazným právním předpisům a technickým normám.

Úkolem TDI je zajistit kvalifikovaný a odborný dohled nad výstavbou projektu s co nejvyšší kvalitou prováděných stavebních prací v souladu s ČSN, technologickými postupy a platnou legislativou.

 

V průběhu realizace TDI zajišťuje průběžnou kontrolu kvality, dodržování technologických postupů, identifikuje vady a dohlíží na jejich odstraňování. Během stavby TDI spolupracuje se všemi účastníky výstavby s cílem dosáhnout maximální kvality díla.  Účastní se dílčích a komplexních zkoušek díla, kolaudačního a přejímacího řízení. Zajišťuje soupis vad a nedodělků a kontroluje jejich odstraňování.

Důležitým faktorem je jeho vysoká odbornost, preciznost, pečlivost a důvěryhodnost. Na tyto vlastnosti klademe u našich pracovníků velký důraz. Je zásadní, aby technický dozor měl prokazatelnou zkušenost s příslušným typem stavby a s odpovídajícími technologiemi. Naším cílem je splnit představy klienta a zajistit jeho spokojenost s vykonanou stavební činností. Rozsah samotné činností technického dozoru investora vždy přizpůsobujeme požadavkům a potřebám investora na konkrétním projektu.