Společnost REMIN spol. s r. o. je od roku 2002 držitelem Certifikátu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru „Inženýrská činnost ve výstavbě“. Certifikace nám umožnila mimo jiné sjednocení výstupů naší firmy ve všech projektech a podařilo se zajistit jednotný standard všech našich služeb. Zpracování celého systému řízení jakosti vedlo k dílčím úpravám organizační i řídící struktury společnosti s cílem dalšího zefektivnění naší činnosti. V roce 2016 jsme obdrželi certifikát dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Neustálé zlepšování kvality naší práce chápeme jako nikdy nekončící proces s cílem vyšší spokojenosti našich klientů.

REMIN spol. s r. o., 120 00 Praha 2, Slezská 949/32
DESATERO POLITIKY KVALITY SPOLEČNOSTI REMIN, spol. s r.o.
1.Pro získání zakázky je třeba zajistit nejvyšší možnou kvalitu dodávky.
2.Každý pracovník je seznámen s potřebou kvality výrobku.
3.Pracovníci se trvale vzdělávají v nových předpisech a technologiích za účelem kvality jejich práce.
4.Zlepšování kvality je trvalý proces.
5.Zvyšování kvality a kvalifikace vede ke zvyšování produktivity.
6.Snaha vedení společnosti o spokojenost pracovníků.
7.Kvalitní práce bude odpovídajícím způsobem odměněna.
8.Chceme systematicky zvyšovat prestiž u zákazníků, konkurenceschopnost a výkonnost.
9.Využíváme nejnovější vědeckotechnické poznatky v oboru.
10.Veškerá činnost REMIN, spol. s r. o. je prováděna s důrazem na životní prostředí a jeho šetření.