Expertní činnost

Expertní činnost

  • majetkoprávní podpora klienta
  • posuzování projektů
  • znalecké oceňování majetku
  • vyhodnocování investičních záměrů
  • Majetkoprávní podpora klienta
  • Posuzování projektů
  • Znalecké oceňování majeku
  • Vyhodnocování investičních záměrů