Cenový management

Cenový management neboli řízení nákladů, je součástí projektového řízení a je jednou z klíčových disciplín investiční výstavby, která se uplatňuje ve všech stupních projektu.

Cenový management řeší problematiku nákladů projektu, jak při první fázi cenového návrhu, tak následně postupně s přípravou projektové dokumentace a zpřesňováním projektu konkretizuje kalkulaci k vyčíslení všech výdajů (nákladů). Tato činnost zpravidla zahrnuje také kontrolu nákladů na stavbě a kontrolu fakturace zhotovitele (zhotovitelů).

Cenový management je důležitým nástrojem pro úspěšné dokončení projektu s minimalizací všech nákladů.

Cenový management neboli řízení nákladů, je součástí projektového řízení a je jednou z klíčových disciplín investiční výstavby, která se uplatňuje ve všech stupních projektu.

Cenový management řeší problematiku nákladů projektu, jak při první fázi cenového návrhu, tak následně postupně s přípravou projektové dokumentace a zpřesňováním projektu konkretizuje kalkulaci k vyčíslení všech výdajů (nákladů). Tato činnost zpravidla zahrnuje také kontrolu nákladů na stavbě a kontrolu fakturace zhotovitele (zhotovitelů).

 

Cenový management je důležitým nástrojem pro úspěšné dokončení projektu s minimalizací všech nákladů.

Fáze cenového managementu:

Studie, investiční záměr

Slide 1

Stanovení koncepce finančního plánu pro přípravu a realizaci investičního záměru

Slide 2

Analýza možných rozpočtových nákladů projektové studie či investičního záměru

Slide 3

Rozbor nákladů z hlediska možných variant řešení

previous arrow
next arrow

Projektová příprava

Slide 1

Interaktivní spolupráce při zapracování jednotlivých vstupů projektové dokumentace s důrazem na optimalizaci nákladů

Slide 2

Analýza cenových dopadů při volbě alternativních pracovních postupů, technologiích, použitých materiálů

Slide 3

Sledování a předkládání návrhů úspor, provádění nákladové optimalizace

previous arrow
next arrow

Výběrové řízení

Slide 1

Zpracování výkazu výměr

Slide 2

Příprava tendrové dokumentace, zhotovení standardních formulářů pro výběrové řízení, oceňovacích podkladů apod.

Slide 3

Příprava instrukcí a řízení uchazečů výběrového řízení

Slide 3 - copy

Spolupráce při přípravě smlouvy o dílo a všeobecných smluvních podmínek

Slide 5

Distribuce tendrové dokumentace, zajištění pohovorů s uchazeči, organizace dotazů a odpovědí, obecně řízení kontaktu s uchazeči

Slide 6

Vyhodnocení nabídek, především pak z hlediska plnění tendrových podmínek a cenové kalkulace.Vydání zprávy o průběhu řízení

Slide7

Součinnost při zpracování finálního návrhu smlouvy o dílo a všeobecných smluvních podmínek

previous arrow
next arrow

Realizace projektu

Slide 1

Řízení nákladů v průběhu realizace projektu, vyřizování veškeré finanční agendy se zhotovitelem

Slide 2

Kontrola návrhů zhotovitele na stanovení cen prací, dodávek, množství v případě změn díla

Slide 3

Pravidelné vyhodnocení prostavěnosti z hlediska nákladů a finančního plánu

Slide 4

Projednání veškerých změn provádění díla, oproti smluvním podmínkám a dopadem do nákladů (vícepráce, méněpráce)

Slide 5

Finanční řízení klientských změn, evidence, projednávání, repartování

Slide 6

Návrh a řízení fakturace plateb, řízení a organizace oběhu dokumentů

Slide7

Rozbor finančních požadavků zhotovitele, jejich projednávání a podání návrhu na řešení sporů

Slide 8

Aktualizace ocenění v průběhu realizace projektu s ohledem na postup výstavby, změny díla, klientské změny, modifikace harmonogramu, etapizace apod.

previous arrow
next arrow

Cenový management neboli řízení nákladů, je součástí projektového řízení a je jednou z klíčových disciplín investiční výstavby, která se uplatňuje ve všech stupních projektu.

Cenový management řeší problematiku nákladů projektu, jak při první fázi cenového návrhu, tak následně postupně s přípravou projektové dokumentace a zpřesňováním projektu konkretizuje kalkulaci k vyčíslení všech výdajů (nákladů). Tato činnost zpravidla zahrnuje také kontrolu nákladů na stavbě a kontrolu fakturace zhotovitele (zhotovitelů).

Cenový management je důležitým nástrojem pro úspěšné dokončení projektu s minimalizací všech nákladů.

Fáze cenového managementu:

Studie, investiční záměr

 • Stanovení koncepce finančního plánu pro přípravu a realizaci investičního záměru
 • Analýza možných rozpočtových nákladů projektové studie či investičního záměru
 • Rozbor nákladů z hlediska možných variant řešení

Projektová příprava

 • Interaktivní spolupráce při zapracování jednotlivých vstupů projektové dokumentace s důrazem na optimalizaci nákladů
 • Analýza cenových dopadů při volbě alternativních pracovních postupů, technologiích, použitých materiálů
 • Sledování a předkládání návrhů úspor, provádění nákladové optimalizace

Výběrové řízení

 • Zpracování výkazu výměr
 • Příprava tendrové dokumentace, zhotovení standardních formulářů pro výběrové řízení, oceňovacích podkladů apod.
 • Příprava instrukcí a řízení uchazečů výběrového řízení
 • Spolupráce při přípravě smlouvy o dílo a všeobecných smluvních podmínek
 • Distribuce tendrové dokumentace, zajištění pohovorů s uchazeči, organizace dotazů a odpovědí, obecně řízení kontaktu s uchazeči
 • Vyhodnocení nabídek, především pak z hlediska plnění tendrových podmínek a cenové kalkulace. Vydání zprávy o průběhu řízení
 • Součinnost při zpracování finálního návrhu smlouvy o dílo a všeobecných smluvních podmínek

Realizace projektu

 • Řízení nákladů v průběhu realizace projektu, vyřizování veškeré finanční agendy se zhotovitelem
 • Kontrola návrhů zhotovitele na stanovení cen prací, dodávek, množství v případě změn díla
 • Pravidelné vyhodnocení prostavěnosti z hlediska nákladů a finančního plánu
 • Projednání veškerých změn provádění díla, oproti smluvním podmínkám a dopadem do nákladů (vícepráce, méněpráce)
 • Finanční řízení klientských změn, evidence, projednávání, repartování
 • Návrh a řízení fakturace plateb, řízení a organizace oběhu dokumentů
 • Rozbor finančních požadavků zhotovitele, jejich projednávání a podání návrhu na řešení sporů
 • Aktualizace ocenění v průběhu realizace projektu s ohledem na postup výstavby, změny díla, klientské změny, modifikace harmonogramu, etapizace apod.