Koordinátor BOZP

Hlavním úkolem koordinátora BOZP na stavbě je koordinovat bezpečnost práce všech účastníků výstavby, jak ve fázi přípravy stavby, tak i při samotné realizaci.

Činnost koordinátora bezpečnosti práce je definována zákonem č. 309/2006 Sb. a upravena nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor BOZP musí být stanoven na všech stavbách, na nichž bude působit více než jeden zhotovitel a rozsah stavby přesáhne stanovené limity.

V průběhu realizace stavby Koordinátor BOZP především zpracovává Plán BOZP, upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků BOZP zjištěné na pracovišti a dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření pro zajištění BOZP na staveništi.  Dále pak sleduje dodržování Plánu BOZP a je-li to účelné, svolává a řídí kontrolní dny BOZP.

Hlavním úkolem koordinátora BOZP na stavbě je koordinovat bezpečnost práce všech účastníků výstavby, jak ve fázi přípravy stavby, tak i při samotné realizaci.

Činnost koordinátora bezpečnosti práce je definována zákonem č. 309/2006 Sb. a upravena nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor BOZP musí být stanoven na všech stavbách, na nichž bude působit více než jeden zhotovitel a rozsah stavby přesáhne stanovené limity.

V průběhu realizace stavby Koordinátor BOZP především zpracovává Plán BOZP, upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků BOZP zjištěné na pracovišti a dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření pro zajištění BOZP na staveništi.  Dále pak sleduje dodržování Plánu BOZP a je-li to účelné, svolává a řídí kontrolní dny BOZP.