Příprava staveb

Společnost REMIN spol. s r. o. má mnohaleté zkušenosti s přípravou staveb a to ve všech fázích povolovacího procesu. Od svého založení firma zajistila přípravu mnoha projektů, jejichž výčet je uveden v referencích. Rozsah činnosti přípravy staveb je závislý na požadavcích klienta. Kvalitní příprava stavby od zadání klienta přes projektovou přípravu a projednání s dotčenými orgány až po vydání příslušných povolení představuje více než polovinu úspěchu ve stavební činnosti. 

Společnost REMIN spol. s r. o. má mnohaleté zkušenosti s přípravou staveb a to ve všech fázích povolovacího procesu. Od svého založení firma zajistila přípravu mnoha projektů, jejichž výčet je uveden v referencích. Rozsah činnosti přípravy staveb je závislý na požadavcích klienta. Kvalitní příprava stavby od zadání klienta přes projektovou přípravu a projednání s dotčenými orgány až po vydání příslušných povolení představuje více než polovinu úspěchu ve stavební činnosti. 

 

V rámci přípravy staveb poskytujeme kompletní servis a to zejména v těchto oblastech:

Slide 1

Změny územních plánů, územní studie, regulační plány – koordinace přípravy projektové dokumentace, projednání s pořizovatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a účastníky řízení

Slide 2

Zajištění projednání vlivu stavby na životní prostředí (SEA, EIA)

Slide 3

Samostatná povolovací řízení podmiňující vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení – odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), odnětí z pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL), souhlasy se stavbou v ochranném pásmu lesa, souhlasy se stavbou ve významných krajinných prvcích, souhlasy s připojením na komunikace, atd.

Slide 4

Územní řízení – projednání dokumentace pro územní řízení s veřejnoprávními orgány a majiteli a správci inženýrských sítí, vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí

Slide 5

Stavební povolení – projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány a majiteli a správci inženýrských sítí, vydání a nabytí právní moci stavebního povolení

Slide 6

Vodoprávní řízení a další řízení v rámci přípravného procesu podléhající zvláštním předpisům a zákonům - projednání s veřejnoprávními orgány, vydání a nabytí právní moci rozhodnutí

Slide 7

Zpětná vazba na projektanty – projednání požadavků veřejnoprávních orgánů, zapracování do dokumentace

Slide 8

Majetkoprávní podpora klienta

Slide 9

Stavebně – ekonomické konzultace – ekonomická návratnost, výběr nejlepších technických řešení, optimalizace projektu

previous arrow
next arrow

Společnost REMIN spol. s r. o. má mnohaleté zkušenosti s přípravou staveb a to ve všech fázích povolovacího procesu. Od svého založení firma zajistila přípravu mnoha projektů, jejichž výčet je uveden v referencích. Rozsah činnosti přípravy staveb je závislý na požadavcích klienta. Kvalitní příprava stavby od zadání klienta přes projektovou přípravu a projednání s dotčenými orgány až po vydání příslušných povolení představuje více než polovinu úspěchu ve stavební činnosti. 

Mezi hlavní úkoly činností vedoucího projektu patří především:

  • změny územních plánů, územní studie, regulační plány – koordinace přípravy projektové dokumentace, projednání s pořizovatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a účastníky řízení
  • zajištění projednání vlivu stavby na životní prostředí (SEA, EIA)
  • samostatná povolovací řízení podmiňující vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení – odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), odnětí z pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL), souhlasy se stavbou v ochranném pásmu lesa, souhlasy se stavbou ve významných krajinných prvcích, souhlasy s připojením na komunikace, atd.
  • územní řízení – projednání dokumentace pro územní řízení s veřejnoprávními orgány a majiteli a správci inženýrských sítí, vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí
  • stavební povolení – projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány a majiteli a správci inženýrských sítí, vydání a nabytí právní moci stavebního povolení
  • vodoprávní řízení a další řízení v rámci přípravného procesu podléhající zvláštním předpisům a zákonům – projednání s veřejnoprávními orgány, vydání a nabytí právní moci rozhodnutí
  • zpětná vazba na projektanty – projednání požadavků veřejnoprávních orgánů, zapracování do dokumentace
  • majetkoprávní podpora klienta
  • stavebně – ekonomické konzultace – ekonomická návratnost, výběr nejlepších technických řešení, optimalizace projektu