Bankovní monitoring

U staveb financovaných z bankovního úvěru zajišťujeme služby bankovního monitoringu. Monitoring zahrnuje úvodní zprávu, závěrečnou zprávu a pravidelné měsíční zprávy. Jeho přesný rozsah je vždy stanoven ve smlouvě s financující bankou uzavřené na základě dohody mezi klientem, bankou a společnosti zajišťující bankovní dohled.

U staveb financovaných z bankovního úvěru zajišťujeme služby bankovního monitoringu. Monitoring zahrnuje úvodní zprávu, závěrečnou zprávu a pravidelné měsíční zprávy. Jeho přesný rozsah je vždy stanoven ve smlouvě s financující bankou uzavřené na základě dohody mezi klientem, bankou a společnosti zajišťující bankovní dohled.