Projektový management

Projektový management (PM) je obecně systém teoretických a praktických řídících činností, znalostí a dovedností, které obvykle zahrnují plánování, organizování, koordinaci, kontrolu, rozhodování a vedení veškerých účastníků, kteří se podílí na projektu.

Projektový management zahrnuje jak přípravu stavby, zajišťování veřejnoprávních povolení, zpracování dokumentace, výběr dodavatele, realizaci, kolaudaci, ale také následné uvedení staveb do provozu.

Projektový management (PM) je obecně systém teoretických a praktických řídících činností, znalostí a dovedností, které obvykle zahrnují plánování, organizování, koordinaci, kontrolu, rozhodování a vedení veškerých účastníků, kteří se podílí na projektu.

Projektový management zahrnuje jak přípravu stavby, zajišťování veřejnoprávních povolení, zpracování dokumentace, výběr dodavatele, realizaci, kolaudaci, ale také následné uvedení staveb do provozu.

Projektový management (PM) je obecně systém teoretických a praktických řídících činností, znalostí a dovedností, které obvykle zahrnují plánování, organizování, koordinaci, kontrolu, rozhodování a vedení veškerých účastníků, kteří se podílí na projektu.

Projektový management zahrnuje jak přípravu stavby, zajišťování veřejnoprávních povolení, zpracování dokumentace, výběr dodavatele, realizaci, kolaudaci, ale také následné uvedení staveb do provozu.

Mezi hlavní úkoly činností vedoucího projektu patří především:

Slide 1

Příprava manuálu řízení projektu s popsáním vazeb a stanovení pravidel komunikace mezi jednotlivými účastníky stavby

Slide 2

Řízení a koordinace všech účastníků výstavby, tzn. projektanta, zhotovitele, cenového konzultanta, technického dozoru investora (dále jen TDI), autorského dozoru projektanta (dále jen AD) a dalších, kteří se v procesu výstavby vyskytnou

Slide 3

Jednání s veřejnoprávními orgány při řešení problémů spojených s realizací projektu

Slide 4

Obstarávání, kontrola a zajišťování činností, které podporují zájmy investora, tj. TDI, AD, případně právní výpomoc, cenový konzultant

Slide 5

Důsledné dodržování systému informování objednatele - pravidelné zprávy o postupu výstavby, řízení a svolávání kontrolních dnů apod.

Slide 6

Kontrola a vyhodnocování postupu výstavby z hlediska časového, kvalitativního a finančního plnění

Slide 7

Koordinace a řízení činností při řízení nepředvídatelných událostí, změnách projektu apod.

Slide 8

Příprava veškerých dokladů a dokumentů investorovi pro rozhodování o záležitostech, které nejsou v kompetenci pověřeného vedoucího projektu, především záležitostí týkajících se změny ceny a úprav času plnění

Slide 9

Při přejímacím řízení zastupuje projektový manažer vlastníka a v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem provádí fyzickou kontrolu dokončeného díla včetně předávaných dokumentů

Slide 10

Spolupráce s objednatelem při ukončení výstavby - kolaudační řízení, vyhodnocení stavby, kompletace dokumentace apod.

previous arrow
next arrow

Vedoucí projektu zastupuje vlastníka na základě a v rozsahu jeho zplnomocnění ve vztahu ke všem účastníkům výstavby s cílem zabezpečit provedení a dokončení díla v rozsahu a kvalitě dle uzavřené smlouvy o dílo a dalších dokumentů tak, aby ve všech ohledech byly splněny požadavky a zájmy vlastníka.

Mezi hlavní úkoly činností vedoucího projektu patří především:

  • Příprava manuálu řízení projektu s popsáním vazeb a stanovení pravidel komunikace mezi jednotlivými účastníky stavby
  • Řízení a koordinace všech účastníků výstavby, tzn. projektanta, zhotovitele, cenového konzultanta, technického dozoru investora (dále jen TDI), autorského dozoru projektanta (dále jen AD) a dalších, kteří se v procesu výstavby vyskytnou
  • Jednání s veřejnoprávními orgány při řešení problémů spojených s realizací projektu
  • Obstarávání, kontrola a zajišťování činností, které podporují zájmy investora, tj. TDI, AD, případně právní výpomoc, cenový konzultant
  • Důsledné dodržování systému informování objednatele – pravidelné zprávy o postupu výstavby, řízení a svolávání kontrolních dnů apod.
  • Kontrola a vyhodnocování postupu výstavby z hlediska časového, kvalitativního a finančního plnění
  • Koordinace a řízení činností při řízení nepředvídatelných událostí, změnách projektu apod.
  • Příprava veškerých dokladů a dokumentů investorovi pro rozhodování o záležitostech, které nejsou v kompetenci pověřeného vedoucího projektu, především záležitostí týkajících se změny ceny a úprav času plnění
  • Při přejímacím řízení zastupuje projektový manažer vlastníka a v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem provádí fyzickou kontrolu dokončeného díla včetně předávaných dokumentů
  • Spolupráce s objednatelem při ukončení výstavby – kolaudační řízení, vyhodnocení stavby, kompletace dokumentace apod.