První etapa nového rezidenčního areálu VIVUS Kolbenova v dynamicky se rozvíjejících pražských Vysočanech dosáhla nejvyššího bodu hrubé stavby. Projekt pokračuje i nadále dle harmonogramu za pečlivého dohledu týmu společnosti REMIN, který zajišťuje technický dozor investora a činnost koordinátora BOZP.