Referenční zakázky Remin spol. s r.o.
Název: Autosalon - novostavba
Místo: Praha - Modřany
Popis: zajištění projektu pro územní řízení (1993)
zajištění vydání územního rozhodnutí (1993)
Investor: AUTO ADÁMEK, spol. s r.o.

Název: Vila - novostavba
Místo: Praha - Kunratice
Popis: zajištění projektu pro územní řízení (1993)
výstavba nerealizována
Investor: soukromá osoba

Název: Autoservis - novostavba
Místo: Praha 10 - Úvalská
Popis: zajištění studie ověřování možnosti výstavby (1993)
výstavba nerealizována
Investor: GASTEX, spol. s r.o.

Název: Dům v Praze
Místo: Praha - Vinohrady, Řipská ulice
Popis: zajištění pronájmu nebytových prostor (1993)

Název: Autosalon - rekonstrukce
Místo: Praha 1, Rytířská ulice
Popis: zajištění vydání stavebního povolení (1993)
zajištění technického dozoru investora (1993)
Investor: AUDI KRELLER, spol. s r.o.

REMIN spol. s r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2. fax: +420 222 253 677, email: remin@remin.cz