Kontaktní osoby
Ing. Martin Beran
tel.: 602 684 975
e-mail: martin.beran@remin.cz
Ing. Josef Chlumský
tel.: 606 611 098
e-mail: josef.chlumsky@remin.cz
Ing Jiří Bolomský
tel.: 602 387 540
e-mail: jiri.bolomsky@remin.cz
Úsek realizace staveb zajišťuje:
- project management
- technický dozor investora
- řízení, koordinace a kontrola staveb
- inženýrskou činnost v průběhu realizace
- realizační projekty
- autorský dozor projektanta
- kolaudační řízení
- cost management

Rezidenční čtvrť Nová Liboc
Praha 6 - Nová Liboc
řízení projektu ve fázi přípravy a realizace
zajištění stavebních povolení, vodoprávního a drážního povolení (2004)
technický dozor investora (2005-v realizaci)
ING Real Estate Development, s.r.o.

Obytný komplex Hanspaulka
Praha 6 - Hanspaulka
řízení projektu ve fázi pořípravy a realizace, tendrové řízení na zhotoviele (2004)
cenové řízení-cost management
technický dozor investora (2005- v realizaci)
ING Real Estate Development, s.r.o.
web: http://www.remin.cz/ref/Hanspaulka.pdf

Slunečný vršek - fáze 1
Praha 15 - Košík
technický dozor
ORCO Group

Škodův palác - rekonstrukce
Praha 1
technický dozor
Copa Retail, s.r.o.
web: http://www.remin.cz/ref/SkoduvPalac.pdf

Provozně-výrobní areál Changhong
Nymburk
technický dozor
Changhong Europe Electric,s.r.o.

Luxembourg Plaza - Hotel + administrativní budova
Praha 3
technický dozor investora (2004 - 2006)
Orco Property

Villa Bianca - rezidenční komplex
Praha 6, Pod Kaštany
technický dozor investora
ING Real Estate Development Villa Bianca, s.r.o.
web: http://www.remin.cz/ref/1.pdf

Václavské náměstí 19 - rekonstrukce
Praha 2, Václavské náměstí 19
technický dozor investora (2004-2005)

Tesco - obchodní komplex
Praha 9 - Letňany, Veselkého ul.
technický dozor investora (2001 - 2002)
Tesco

Prague Gate, Chodov - hotelový a administrativní komplex
Praha 4, Türkova ul.
technický dozor investora (2001-2002)
Mayfield Property Holdings, s.r.o.

Zlatý anděl
Praha 5
technický dozor investora
ING Real Estate

REMIN spol. s r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2. fax: +420 222 253 677, email: remin@remin.cz