Kontaktní osoby
Ing. Martin Beran
tel.: 602 684 975
e-mail: martin.beran@remin.cz
Ing. Josef Chlumský
tel.: 606 611 098
e-mail: josef.chlumsky@remin.cz
Úsek projektování staveb zajišťuje:
- architektonické studie
- projektovou dokumentaci k vodoprávnímu řízení
- projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení
- autorský dozor projektanta


Obchodní areál - novostavba
Praha - Chodov
zajištění urbanistické studie území (1996)
zajištění dopravní studie území (1996)
zajištění inženýrské přípravy území před zahájením projektu k územnímu řízení (1996, 1997)
Mc Donald´s ČR a OMV ČR

Obytný areál Holyně
Praha 5
zajištění studie pro změnu územního plánu

Areál 22 rodinných domků - novostavba
Praha - Kunratice
zajištění změny územního plánu (1996)
zajištění projektové dokumentace k územnímu řízení (1996, 1997)
zajištění vydání územního rozhodnutí (1997)
soukromá osoba

Čerpací stanice pohonných hmot - novostavba
Praha - Štěrboholy
zajištění projektu k územnímu řízení (1996)
soukromá osoba

Penzion - novostavba
Praha 4 - Kamýk, Krhanická ulice
novostavba penzionu SLUNCE pro ubytování tělesně postižených
zajištění projektu pro vydání územního rozhodnutí (1994)
zajištění vydání územního rozhodnutí (1995)
soukromá osoba

Autoservis - novostavba
Praha 10 - Úvalská
zajištění studie ověřování možnosti výstavby (1993)
výstavba nerealizována
GASTEX, spol. s r.o.

Administrativní budova s autosalonem - rekonstrukce a dostavba
Praha - Hostivař, Pražská ulice
zajištění inženýrské přípravy území pro dostavbu areálu (1992)
zajištění projektu pro územní řízení (1992)
zajištění vydání územního rozhodnutí (1992)
zajištění projektu pro stavební řízení (1993)
výstavba nerealizována
Český autoimport, a.s.

Čerpací stanice pohonných hmot - rekonstrukce
Praha 8, Liberecká ulice
zajištění projektu k územnímu řízení (1991)
zajištění vydání územního rozhodnutí (1992)
zajištění projektu ke stavebnímu řízení (1992)
zajištění vydání stavebního povolení (1992)
AGIP Československo, a.s.

REMIN spol. s r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2. fax: +420 222 253 677, email: remin@remin.cz