Kontaktní osoby
Ing. Martin Beran
tel.: 602 684 975
e-mail: martin.beran@remin.cz
Ing. Josef Chlumský
tel.: 606 611 098
e-mail: josef.chlumsky@remin.cz
Ing Jiří Bolomský
tel.: 602 387 540
e-mail: jiri.bolomsky@remin.cz
Úsek přípravy stavby zajišťuje:
- řízení projektu - projekt management
- architektonické studie
- změny územních plánů
- návrhy staveb
- projekty pro zajišťování územních rozhodnutí
- vydání územních rozhodnutí
- projekty pro zajišťování vodoprávních povolení
- vydání vodoprávních povolení
- projekty pro zajišťování stavebních povolení
- vydání stavebních povolení
- stavebně technická příprava staveb a konzultace
- stavebně ekonomická příprava staveb a konzultace
- majetkoprávní a právní příprava staveb a konzultace
- realizace staveb

Bytové domy a apartmány GOLF
Praha 5
zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
Anta,s.r.o.

Rezidenční čtvrť Nová Liboc
Praha 6 - Nová Liboc
řízení projektu ve fázi přípravy a realizace
zajištění stavebních povolení, vodoprávního a drážního povolení (2004)
technický dozor investora (2005-v realizaci)
ING Real Estate Development, s.r.o.

Rezidence Riegrovy sady
Praha 3, Italská
Řízení přípravy projektu
CR-City
web: http://www.remin.cz/ref/RiegrovySady.pdf

Obytný soubor Císařka
Praha 5
zajištění územního rozhodnutí řízení projektu ve fázi přípravy (2003 - 2004)
Kalos, spol.s r.o.

Administrativní centrum Pankrác
Praha 4, Lomnického ulice
zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby (2002)
INVESTRENT s.r.o.

Pražský hrad - soubor staveb
Praha 1 - Hrad
projektové řízení (2001 - 2002)
zajištění územního a stavebního řízení - (2001 - 2002)
zajištění technického dozoru investora
Správa Pražského hradu

Novostavba obytného souboru V Koutech
Praha - Modřany
zajištění vydání územního rozhodnutí (1996, 1997, 1998)
prodloužení územního rozhodnutí (2000, 2002, 2004)
Modřanský Háj, spol. s .r.o.

REMIN spol. s r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2. fax: +420 222 253 677, email: remin@remin.cz