Kontaktní osoby
Ing. Martin Beran
tel.: 602 684 975
e-mail: martin.beran@remin.cz
Ing. Josef Chlumský
tel.: 606 611 098
e-mail: josef.chlumsky@remin.cz
Úsek ekonomie, oceňování podniků a nemovitostí zajišťuje:
- tržní oceňování podniků
- tržní oceňování nemovitostí
- znalecké posudky o ceně nemovitostí a podniků
- oceňování majetku pro zajišťování hypotéčních úvěrů
- vyhodnocování investičních záměrů
- rozpočty staveb
- ekonomické vyhodnocování navrhovaných staveb


REMIN spol. s r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2. fax: +420 222 253 677, email: remin@remin.cz